Casa da Xuventude

O Concello de Vigo, a través do seu programa Verán Xove 2018, pon en marcha os campamentos urbanos e actividades infantís e xuvenís estivais, co obxecto de ofertar un tempo de lecer educativo dentro da propia cidade. Ademais, preténdese a participación xuvenil, así como facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral das mulleres e dos homes.

Tres grandes bloques de actividades compoñen a programación Verán Xove 2018:

Campamentos urbanos (nados/as entre os anos 2001 e 2014).

Espazos de Tempo Libre Infantil (nados/as entre os anos 2006 e 2014).

Espazo de Tempo Libre Xuvenil.

As actividades de Verán Xove 2018 van dirixidas á poboación infantil e xuvenil da cidade de Vigo, sendo requirimento imprescindible estar empadroado/a no Concello de Vigo.


globo

Campamentos Urbanos

Actividades de ocio educativo desenvoltas na cidade para rapaces e rapazas de Vigo nados entre os anos 2001 e 2014.

Do 23 ao 31 de maio Procedemento de rexistro de solicitantes e solicitude de actividades.
Do 5 ao 9 de xuño 1ª Adxudicación e formalización de inscricións.
Do 13 ao 16 de xuño 2ª Adxudicación e formalización de inscricións.
Día 20 (sen praza) e a partir do 22 (segunda actividade) 3ª Adxudicación e formalización de inscricións.
Do 23 ao 31 de maio
Procedemento de rexistro de solicitantes e solicitude de actividades.
Do 5 ao 9 de xuño
1ª Adxudicación e formalización de inscricións.
Do 13 ao 16 de xuño
2ª Adxudicación e formalización de inscricións.
Día 20 (sen praza) e a partir do 22 (segunda actividade)
3ª Adxudicación e formalización de inscricións.

Amplie información sobre procedemento de inscrición e actividades seleccionando facendo clic no seguinte enlace

globo  globo

Espazos de tempo libre infantil

Espazos onde empregar o tempo de lecer realizando obradoiros, xogando, creando... e, sobre todo, divertíndose con amigos e amigas. Están dirixidos ao público infantil (ver idades para cada un dos espazos).

Inscricións: no espazo elixido e ata cubrir prazas.
* Ver enderezos e horarios de cada un dos espazos premendo nas imaxes.

Casa da Xuventude
Na Casa da Xuventude
Castro
No Pavillón de Coia
Calvario
No Calvario
Coruxo
En Coruxo
globo globo globo

Espazo de tempo xuvenil

Actividades desenvolvidas e dirixidas por e para o público xuvenil (13 a 30 anos).

Haberá algunhas actividades que precisen inscrición previa por motivos de organización. Esta información, xunto coa programación específica de cada espazo, estará dispoñible na web da Concellería de Xuventude do Concello de Vigo coa antelación suficiente.

Inscricións: presencialmente no espazo elexido e ata cubrir prazas.
* Ver enderezos e horarios premendo as imaxes.