SOLICITUDE DE NOVA CONTRASINAL

* Para restablecer a contrasinal, debe estar previamente rexistrado/a no ano 2019 e ter facilitado un correo electrónico ao que lle enviaremos a nova contrasinal.